Hội cựu học sinh Khóa 82-85 Thông báo

Nhóm bạn ở T.phố Hà Tĩnh gặp mặt c.bị thành lập hội khóa. Hiện nay đang liên lạc với các bạn

Sau đây là hình ảnh và số điện thoại để các bạn nhận ra nhau( Hình tạm chụp bằng ĐT, sau sẽ đưa hình chuẩn). TM Ban liên lạc 0912488354. Trần Thanh Lam- TP Hà Tĩnh